exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Black Belt

4x2 dagar

Flexibelt i Stockholm eller 

som utbildning hos Er

Välj flexibla datum för Dig eller din grupp
 

Black Belt projekt syftar till sparmål 1 Milj kr per år

EXPIRA Black Belt-utbildning inklusive ditt genomförda BB-projekt ger dig kunskapsutveckling att själv leda avancerade Lean Six Sigma -innovationsprojekt som Certifierad Black Belt. Expira ger dig stöd i Ditt Projektuppdrag så att ca 1 Milj kr besparing blir uppnådd i ditt innovationsprojekt. Din Sponsor verifierar att ditt ekonomiska projektmål har uppnåtts. Projektuppdragets godkända och slutförda införande utgör alltså grunden för att få Ditt undertecknade Black Belt Certifikat.

 

Expira Black Belt -utbildning består av 8 dagar fördelat på 16 moduler under 2 månader. Ett typiskt Black Belt-projekt omfattar införandefasen i din organisation, kanske 2-4 mån framåt. Med Expiras Elit Black Belt-utbildning med snabb genomförandetakt får personer med en god grundkompetens en resurssnål och effektiv MBB-ledning och coachning i sitt Black Belt-certifieringsprojekt.

 

EXPIRA Lean 6-Sigma verktyg finns som malldokument, elektroniska Excel-kalkylmallar eller grafiska processmallar på din Lean 6-Sigma BB CD. LEAN-VSM-symboler och kalkylmodeller ingår för den som behöver beskriva och beräkna värdeflöden och ledtider. Lean Accounting ingår. TPM-mall ingår. DOE- och ANOVA-mallar i Excel finns för djupa självstudier. Den praktiska tillämpningen och träningen i statistiska metoder sker med egen MINITAB eller provlicens på dina egna data ur din egen organisation.

 

Teoriutbildningen och coachningen till Black Belt sker under överenskomna etapper i ditt projekt. Vår Master Black Belt-utbildare fungerar som din coach i ditt BB-projekt tills teorigenomgången, applicerade MINITAB-analyser och dina projektinsatser är klara. Ditt undertecknade BB-certifikat får Du efter ditt BB-projektresultats införande och dess godkännande från din Sponsor.

 

Vägen till MINITAB ca 80s ingår i dokumentationen

 

min_blackbelt_sv  black_belt_kurs_expira_12_deltagare

 

EXPIRA Black Belt-dokumentation:
Ca 800 bilder PPT-åhörarkopior och 
Lean 6Sigma BB CD med ca

90 st Lean 6-Sigma -mallar och

Minitab-support ingår

 

Beställ Minitab

inkl svensk Expira-support här


6-Sigma Minnestrimmare (sve)Minnestrimmaren II (eng),

Lean Minnestrimmare (sve) köps från Expira.


Övrig viktig svensk litteratur:

The Toyota Way, Lean 6Sigma Design m fl 

 

Kurskostnad enligt offert

 

Black Belt-kurs hålls i EXPIRAs lokaler

i Vällingby, NV Stockholm eller hos Er.

 

För förfrågningar Kontakta oss 

eller beställ här

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.