exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Beställ Design Expert 10, Design Ease 10 för DOE

 

 

dx10

de10

 

 

Design Expert används i synnerhet vid utveckling och optimering inom internationell livsmedelsindustri. Den här programvaran i sina två varianter har inriktats för industrifolk dvs icke-statistiker. Variansanalysens begrepp F-test, konfidensnivå, p-nivåer etc tas snabbt upp och man övergår direkt till rikligt med exempel. Man använder sig av halv-normalplott (absoluta avvikelser från medelvärdet) som förenklar tolkningen av signifikanta effekter ur experiment-bruset. Mixture designs, responsytor, Taguchi hanteras på ett mycket förståeligt sätt. Därför är det här DOE-verktyget professionellt, kraftfullt och effektivt även på avancerade försöksproblem.

 

Läs mer om nya Design Expert 10 och Design Ease 10 samt systemkrav här.

 

Studera DX10 och DE10 handledningar här.

 

Läs om studenters erfarenheter här.

 

Systemplattformar

Design-Expert 10, Design-Eease 10 kan användas på

  • Windows XP SP3
  • Windows Vista SP2
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8
  • Windows 10

Nyköp Design Expert DE10 och DX10 (Single User Licenser samt Serviceavtal)

 

Antal    DesignEase 10   DE-ASM   DesignExpert 10   DX-ASM

1-2 lic         $650           $143              $1295              $284

3-4 lic         $585           $143              $1165              $284

5-9 lic         $552           $143              $1036              $284

 

 

Nyköp Design Expert DX-Pack (Concurrent Network Licens)

 

Seats               DX-Pack

3 seats            $1350

5 seats            $2000

10 seats          $3750

15 seats          $5400

 

Uppgraderingar DE10 och DX10 (Single User)

Uppgradering från...

Till Design-Ease 10

Till Design-Expert 10

Ver 9 till 10

$295

ASM $143 

$495

ASM $284

Ver 7.1 eller äldre till 10

$395

ASM $143

$695

ASM $284

DE till DX  

 $695

 

Akademisk Ver 9 el tidigare till Ver 10  

$250

 

Akademiska klassrumslicenser

 

Typ

DE-E

DX-E

 Akademilicens

 fast

 $200

 $250

 12 mån ASM

 Serviceavtal

 1. året ASM inkluderat

 $44

$66 

 Årslicens

 klassrum

5 seat

10 seat

15 seat

$250/år

$500/år

$750/år

$250/år

$500/år

$750/år

 Student

6 mån

12 mån

 

$29/6mån

$49/år

 Akademi lärare

 eller
 Ofinansierad

 forskare

   

 

$100/år

 

 

shopvgn   Beställ för e-leverans   shopvgn

 

 © EXPIRA. E-post: expira(a)expira.se

Alla rättigheter reserverade.