exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA DFA–DFM-DFA2

Utbildning

Automatiserad,

modulariserad process

På önskad plats - även på engelska

Välj flexibelt datum för dig eller din grupp

min_dfa_dfm_dfa2_sv

DFA-DFM-DFA2 Dokumentation och

CD med Excel-program ingår

 

DFA-DFM-DFA2 och Modularisering för LEAN

EXPIRA utbildningen ger handledning i hur ni själva gör er DFA-DFM eller DFA2-analys. Det gäller i första hand produktens monteringsvänlighet med DFA i Excel och senare möjligheter till automation med DFA2-program (Design For Automatic Assembly) i Excel. Se DFA2-DFM-DFA program här.

 

Resultat från Expiras DFA-DFM-utbildningar

dfa_results

Hur mycket skulle dessa procenttal spara i Er affärsprocess?

 

 

Vi arbetar direkt i Expiras
DFA2-DFA-DFM-program i Excel under kursen

 

DFA2-DFA-DFM- och Modulindelnings-litteratur

kan köpas från Expira.

 

Kurskostnad enl offert

 

Kurserna hålls i EXPIRAs lokaler
i Vällingby eller hos Er

Dokumentation, lunch o kaffe ingår

 

För frågor Kontakta oss

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.