exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

 

EXPIRA FMEA Utbildning

Riskbedömning och -analys

1 dag

På valfri plats

Välj datum för Dig eller din grupp

 

min_fmea_sv
FMEA-FTA Dokumentation och CD med

FMEA Program, Templates i Excel ingår

 

Utbildning i Riskbedömning FMEA – FTA

 • Eliminera ekonomiska risker i produkt, process och verksamhet

 • Vilka kostnadskonsekvenser har riskerna i Er verksamhetsprocess?

 • Vad är riskkostnad? Hur beräknas riskkostnaderna i hela projektet?

 • Hur minskas eller elimineras upptäckta risker?

 • Sambandet mellan risknivåer, förlustkostnader och SIGMA kvalitetsnivå

 • Design FMEA. Introduktion och arbetsgång. Bedömningsskalor S-O-D

 • Orsakskartor i Excel. Omvandling till FMEA-Template

 • Anpassning av allvarliga ekonomirisker S med belopp i $Usd, €Euro i Er verksamhetsprocess

 • Riskfrekvenser O och felorsaker (Root Causes) med Six Sigma PPM-skalor

 • Personalens kompetens och teorikunskap som bas för Design Detection D
 • Process FMEA. Introduktion i arbetsgång och bedömningsskalor S-O-D

 • Felmoder i tjänst, system, produkt och process

 • Uträkning av totala potentiella riskkostnaden baserat på Kumulativa S*O 

 • Samband mellan FMEA-analysens resultat och driftsäkerhet i processen
 • Genomgång av FMEA case med FMEA i Excel

 • Felträdsanalys FTA. Arbetsgång FTA. Blockering av kritiska riskflöden

Expira FMEA-FTA-program i Excel på 3 språk ingår

FMEA–FTA-verktyg i Excel erbjuds från Expira och används i FMEA-utbildningen. Det ger Er ett IT-dokument som resultat från FMEA-utbildningen. FMEA-mallarna finns på tre olika språk och inkluderar mallar för anpassade Six Sigma-skalor för S-O-D- och RPN-parametrarna. Dessa poängskalor relateras till Ppk-, PPM-, Sigma-nivåer för både Produkt och Process. Mallar för Cause-Effect och Control Plans ingår.

 

Läs lite mer om FMEA här

 

Kurskostnad enl offert

 

Kursen hålls i EXPIRAs lokaler

i Vällingby eller hos Er.

Dokumentation, Lunch o kaffe ingår

 

För frågor Kontakta oss

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.