exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Green Belt

2x2 dagar

Flexibelt i Stockholm eller 

som utbildning hos Er

Välj flexibla datum för Dig eller din grupp

Green Belt Certifikat med sparmål 250 000 kr per år

EXPIRA Green Belt utbildning leder dig och ditt team etappvis fram till Green Belt-certifikat. Kursen är uppdelad på två etapper.  

 

Etapp I: Lära Dig samla data ur din definierade process

Etapp II: Lära Dig analysera och förbättra processen

 

För undertecknat Green Belt Certifikat räcker en godkänd GB-rapport med projektplan över hur förbättringen ska angripas och genomföras. Om Ert företag kräver införd och godkänd förbättring kan du få support i genomförandet av förbättringarna under de månader det kräver.

 

Vägen till MINITAB ingår i dokumentationen

 

min_greenbelt5d_sv  green_belt_kurs_expira_10_deltagare

 

EXPIRA GreenBelt-dokumentation:
Ca 400 bilder PPT-åhörarkopior och
en personlig GB CD-skiva med
ca 80- Lean och 6-Sigma-projektblads-
och räknemallar ingår.

Övrig Six Sigma-litteratur kan beställas. 

 

Beställ Minitab med svensk support från Expira här


6-Sigma Minnestrimmare (sve)Minnestrimmaren II (eng),
Lean Minnestrimmare (sve) köps från Expira.


Övrig viktig svensk litteratur: 
The Toyota Way, Lean 6Sigma Design m fl 

 

Kurskostnad enlig offert

 

För förfrågningar Kontakta oss 

eller beställ här

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.