exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Mångkunnighet

1 dag

Välj flexibelt datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

japrap    kompetensprofil

Personlig dokumentation och Excel-verktyg ingår. 

EXPIRA Mångkunnighet - Talent Management för Multi-Skill

EXPIRA kunskapsutveckling för mångkunnighet "Multi-Skill" baseras på riktade forsknings-resor till Japan och USA och lång industriell erfarenhet i Skandinavien, bl a Nokia, Ericsson m fl internationella företag. 

 

Multi-Skill har tillämpats med framgång i blomstrande japanska företag. Under skandinaviska förhållanden kan vi tillämpa strategin ur en mångkulturell personlig synvinkel för att inte drabbas av arbetslöshet vid nedskärningar, samman-slagningar eller företagsuppköp. Detta skapar i sin tur flexibilitet på en internationell arbetsmarknad.

 

Utbildningen ger mätetal för vägning av dessa Multi-Talents. Hur höjer man nivån i sina olika kunskapsområden med nyfikenhet och intresse? Tips och vägledning ges för utveckling av denna robusthet, "survival of the fittest" som Darwin kallade den, "side stepping". Detta kräver "olut of the box" -kunskaper som alltid gör en attraktiv på en global arbetsmarknad.

 

Kursen kan hållas som internutbildning i verksamheter under snabb innovation och förändring. Boken Kunskapsutveckling för kvalitet och produktivitet samt CD med Excel-verktyg för ev. mätsammanställning och trenduppföljning av personalens kunskpasprofiler ingår.

 

Kurskostnad enl offert

 

Dokumentation ingår

 

För frågor Kontakta oss

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.