exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA LEAN 6S

Kvalitetsstyrning

ISO/TS16949-utbildning

 

På önskad plats

 

Välj flexibelt datum för

Dig eller din grupp

 

Se översikt ISO9001

 

Anpassningar till

FDA – cGMP – QSR,

TL 9000, ITIL m fl vid behov

 

Bilindustrins ISO/TS16949:2015 premierar LEAN

EXPIRA Lean Development följer bilindustrins APQP och PPAP-processer för snabb framtagning av klimatriktiga hybridfordon och -modeller med hög driftsäkerhet. FDA och cGMP-rutiner inom läkemedelssektorn kan trimmas till lägre kostnadsnivåer med Lean Design, LEAN-VSM5S och TPM.

 

Visualisering med LEAN-tavlor och 5S-tavlor är viktiga hjälpmedel för operativ kvalitetsstyrning hos operatörer och chefer. Eliminering av Muda, Muri, Mura reducerar felrisker och kostnader. Expiras 6-Sigma -analyser tar fram kritiska CTQ-parametrar för en kapabel kvalitetsstyrning. Baka Yoke, Poka Yoke och automatisk Jidoka integreras i kvalitetsrutinerna. Kvalitetsstyringen måste trimmas för att ständigt nå högre TAK-nyckeltal (OEE). Kvalitetssystemet får inte bli en ökad arbetsbörda för mellanchefer.

 

EXPIRA LEAN 6S kvalitetsstyrning omfattar...

1 ISO 9001:2015 påbörjades i slutet av 70-talet och kom ut som standard 10 år senare. Ny utgåva kommer 2015.

 

2 ISO/TS16949:2009 har reviderats för att omfatta ISO 9991:2008. Kraven är mycket tuffare bl a innehålls och sekvenskrav på APQP och PPAPLEAN, QFD, FMEA, SPC och MSA.

 

3 Produktionsfilosofin Leans olika begrepp: Monozukuri, Hito-zukuri, 5S, PDCA, Muda, Muri, Mura, Genchi-Genbutsu, Andon, Baka Yoke, Poka Yoke, Jidoka, TPM, Kaizen, Heijunka, Hourensou, Keiretsu m fl principer tillämpas brett i Sverige. 'Kai' 'Zen' betyder "En Väg" som är "Bra". Expira har marknadsfört LEAN (JIT/TQC)-utbildning sedan starten 1989. Toyotas marknads-framgångar har fått ett globalt erkännande. Toyota-filosofin omfattar det mesta inom LEAN, TPM och 5S. Demings PDCA-cykel ingår i alla japanska företag som vunnit Deming-priset i Japan sedan år 1951.

 

Om Ert kvalitetssystem blivit en byråkratisk barlast och resurshinder för ekonomisk expansion och lönsamhet, kan en insats från Expira vara en inspirerande förenklingsväg till snabbare flöden med högsta kvalitet. Ju högre kunskpasmivå ett företag besitter, desto enklare blir dess formella kvalitetssystem.

 

Dokumentation ingår.
För frågor Kontakta oss
 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.