exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean Scorecard

Välj datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

 

Lean Scorecard utbildning

Expiras utbildning i Lean Scorecard stödjer ett modernt LEAN-införande för taktade kundflöden. Det allmänna ScoreCard-formatet anpassas till processens LEAN-6S-nyckeltal. Syftet med Lean styrkort är att nå en balanserad och utjämnad styrning av värdeprocessernas externa och interna flöden. 

 

Förståelse för flödesbaserad Lean Accounting ges till deltagarna. Det är en stark fördel om företagets ERP- samt ekonomisystem har tidsstämplade händelser, flödestakter och aktuella resurskostnader i databaserna, som medger ledtidsloggning och Lean Accounting. Objektrelaterade inköpskostnader ger underlag för korrekta Lean Unit Costs.

 

För en LEAN processtyrning krävs balans mellan många kritiska interna och externa nyckeltal för att säkerställa balanserad hög lönsamhet med en hög kvalitetsnivå. En frisk, innovativ personal utgör företagsmotorn för detta trimmade arbetssätt.

 

Lean Scorecard kompletteras med fördel med kopplade QFD-matriser för säkrade positiva samband och korrelationer mellan olika samverkande enheter och team.

 

Kurskostnad enl offert

 

Dokumentation och en personlig CD med

Lean Scorecard i Excel och

 Lean Accounting i Excel ingår.

För frågor Kontakta oss

 

shopvgn   Beställning shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.