exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean Six Sigma KickOff

För Ledningsgrupp och

Champion/Sponsor

Kundanpassad internutbildning 1d

muda_muri_mura

Minska kostnader och långa ledtider med Lean 6Sigma

Med vår 1-dags Kick-Off övertygar Expira företagsledningen om att påbörja kostnadsreduktionen med Lean 6-Sigma.  Vi visar med de fyra Expira Lean Six Sigma lagarna och Lean Accounting hur system- och processkostnaden sänks. Vi går bl a igenom leanmetoderna SMED, One Piece Flow, Kaizen, 5S och Kanban för flyt i processerna. Den aggressiva Six Sigma-Dinosaurus-metoden för reducerad felnivå till 3 PPM passar alla Lean-processer – tillverkande industri, IT, sjukvård, rehab, äldrevård, tjänster, offentlig administration, bank och försäkring. Företagets nyckelpersonal rekommenderas delta i denna KickOff. 

 

De statistiska 6S-metoderna garanterar hög tillgänglighet och driftsäkerhet genom extremt låga fel- och risknivåer i verksamheten. En kostnadsreduktion med 50% kan uppnås från SIGMA-nivå 2 till SIGMA-nivån 6.

 

Expiras roll som initial Master Black Belt överförs snabbt till kundföretaget. Champion/Sponsor-rollerna utses och förklaras innan de första Green- och Black Belt-projektomgångarna startas.

 

Ledningsgrupper som vi har utbildat har blivit starkt övertygade och valt att fortsätta med Green Belt eller Black Belt-utbildning för sina nyckelpersoner.  Detta skapar de första Lean-processerna med 30-50 % kortare ledtider som med råge betalar Expira-utbildningen.

 

 

Åhörarkopior (i samband med KickOff) och lämplig Lean Six Sigma-litteratur beställs från Expira.


För frågor Kontakta oss

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.