exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss
 

EXPIRA Lean i vårdprocesser

 

Kundanpassad utbildning i korta avsnitt

 

EXPIRA Lean i vårdprocesser

Kostnadseffektivitet i sjukvård och rehabilitering brister i avsaknaden av tvärfunktionella processer och tillhörande gränsöverskridande ledningsansvar för rehabkedjor över flera sjukhus, specialistområden samt gränssnitt mellan kommun och stadsförvaltning.

 

EXPIRA Lean utbildning visar med exempel från tre stora sjukhus och efterföljande samverkande rehab-instanser på ett effektivare annorlunda sätt att arbeta enligt Lean och spara offentliga skattemedel, medan patienterna kommer att uppleva en helt ny snabbhet i sin vårdkedja.

 

Tvärvetenskaplig samverkan krävs mellan många myndigheter: Landstingets sjukvård och läkare, försäkringsbolag, egen läkare på vårdcentralen, distriktssköterska, kommunens biståndsenhet, anlitade sjukgymnaster, arbetsterapeuter, akupunktörer och kuratorer, försäkringskassa, skattemyndighet m fl.

 

Idag arbetar dessa med täta skott en insats i taget. Samhällskostnaderna och vårdtiderna skenar iväg medan patienten sitter ensam och hjälplös mellan stolarna.

 

För frågor Kontakta oss

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.