exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Lean i skola

 

Kundanpassad utbildning i korta avsnitt

 

7qc_skola

Boken 7QC för kvalitet i skolan ingår i EXPIRA utbildningen

Lean i skolan

Bristen på Lean Six Sigma gör att skillnader mellan olika skolor ökar helt i onödan. Det finns internationella och nationella exempel på skolor som utvecklat hög jämn inlärningskvalitet och snabbhet, trots sämre förutsättningar p.g.a. kulturell bakgrund och språk. EXPIRA Utbildningen ger lärare, elev och föräldrar konkreta verktyg att mäta och följa upp elevens lärande i skolan och hemma i egen takt utan att ranka ner eller mobba eleven inför andra i klassen. Lärande tar tid och måste ske på eget sätt i egen takt för att motivationen och lusten att lära ska hållas uppe och ge lyckade resultat för hela vuxenlivet.

 

Hur många människor möter jag inte som kan relatera bittra och minnas orättvisa upplevelser från sin skoltid 40-60 år tillbaka i tiden. I vissa fall har dessa händelser styrt livet in i en icke-planerad riktning. I dessa upplevelser ingår mobbning från skolkompisar och slumpmässig rangordning från lärare baserat på godtyckliga "normalfördelade" betyg. Dessa negativa minnen går aldrig ur. Det finns oerhört fina arbetssätt för elever att lära i egen takt med utvecklad egen nyfikenhet och självständighet. Exemplen är många. Det gäller att ta lärdom av de bästa i världen.

 

Om man i fokuserade skolteam tillämpar de vanliga 7QC verktygen på illaluktande trasiga skoltoaletter, dålig skolmat och den höga decibelnivån i klassrummen kan man på kort tid hitta förbättringsåtgärder som blir bestående till nytta för lärare och alla elever, en förutsättning för positiva skolminnen senare i livet.

 

Engagerade elever drivs av inspiration och nyfikenhet. 

 

OBS! "Myron Tribus' Papers On Quality Management For Education", ca 66s finns att kopieras fritt för lärare i samband med utbildningen.

 

För frågor Kontakta oss

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.