exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA LEAN Utbildning

 

5S

TPM

LEAN VSM

Lean sjukvård

Lean skola

Lean Audit

 

Vad är Lean

EXPIRA Lean är en filosofi för snål och snabb resursanvändning. Arbetssättet har studerats av Håkan Södersved under 3 olika studieresor till Japan. EXPIRA erfarenheterna i Skandinavisk industri omfattar mer än 25 år.

 

LEAN är ett strömlinjeformat sätt att producera tjänster och produkter i parallella korta kund-/brukar-/patient-/klient-/elev-styrda flöden med kortast möjliga genomloppstid, t.ex. snabba rehabiliteringskedjor över flera vårdinstanser. En decentraliserad mångkunnig och självgående personal ger minimal administrativ overhead. Styckkostnaden i den snabba omloppstiden är lägsta tänkbara, d.v.s. en lönsam process. Lean har sitt ursprung i Toyotas utveckling och tillverkning av kostnadseffektiva och pålitliga automatiska vävstolar och spinnerimaskiner tidigt 1900-tal och den senare startade biltillverkningen 1933. Lean har nyttjats mer än 50 år av framgångsrika japanska industriföretag. Metoden breder ut sig allt djupare i västvärldens organisationer, därför att den ger innovationer och produktiv tillväxt.

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.