exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Leverantörsval och styrning

för hållbar miljö och kvalitet

2 dagar

På önskad plats

Välj flexibelt datum för dig eller din grupp

LEAN Enterprise leveranskedjan

EXPIRA utbildning i leverantörsval ger en Lean 6S förmåga att se djupare och mer långsiktigt fram i tiden för att realistiskt driva fram en hållbar miljö med hög kvalitet till lägsta kostnad. Fats förändringstakten är hög får man inte tillåta höga risker. Det kan röra t.ex. dagens cancerogena metaller, kemikalier och mineraler i stadsluften, psykosomatiskt buller i boende, hörselskador på koncerter etc.

 

Utbildningen hjälper deltagarna strukturera framtida värderingar, mätetal, statistiska mätmetoder och kravgränser samt utforma en vetenskaplig upphandlings- och inköpsstrategi. Flera leverantörsled måste använda samma semantik och syntax och kunna beräkna samhällseffekterna på samma sätt.

 

Utdrag ur EXPIRA utbildningen:

 • Gällande värdesystem och policies
 • Legala och juridiska verksamhetskrav
 • Value Stream Maps över flera led
 • Balanserad Lean logistik
 • 6-Sigma kvalitet på materialval och leveranser
 • Kostnadssänkning i en Lean Enterprise-kedja: Kund+Subtier1+Subtier2 i interaktion
 • Kontraktsmodell för kort- och långsiktiga krav vid upphandling
 • Team lär sig se den lägsta totalkostnaden för miljö och kvalitet
 • Balans mellan snabbhet och kvalitet
 • Ett snabbt, punktligt, pålitligt och flexibelt gensvar
 • Löpande processkommunikation
 • Ekonomisk lönsamhet

Applikationsområden för EXPIRA mtoden:

 • bilindustri
 • telekom och it
 • elektroniksystem
 • energisystem
 • medicinsk tillverkning
 • offentlig upphandling
 • m.fl.

Kurskostnad enl offert 

 

e-dokumentation ingår.

 

För frågor Kontakta oss

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.