exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

Litteratur för Lean 6 Sigma

ISO/TS 16949:2009 Core Tools

Beställ via beställningsformulär

 

 demboklogo

Innehåll

Tio dagar med W E Deming för ledarskap, 252s,                   

H Södersved 

Dr William Edwards "Ed" Deming (f. 14 okt 1900) införde processledning med statistisk grundsyn för styrning av hög kvalitet i Japan 1950-54. Över 80% av japanska industrins högsta ledare förstod hans budskap. Det ledde till japansk kvalitetsproduktion på 60-talet. Lean hade startats på Toyotas vävstolsproduktion i början 1900-talet. Man införde samma principer för sin bilproduktion på 30-talet. På 80-talet vann statistiska metoder åter gehör i USA. Six Sigma växte fram under 90-talet, idag kombinationen Lean Six Sigma. Demings ledningsfilosofi i 14 punkter innehåller "de empiriska grundlagarna" för Lean Six Sigma produktion. Om man bryter mot dem blir Lean-resultaten sämre. Risker av överstyrning med bonusar s.k. "Tampering" ingår.  Se Bonussystem.  Tryck: Expira Utbildning. Lämplig bakgrundsläsning att beställa i samband med Lean 6-Sigma utbildning.

 

 á 390,- kr

 

10 st -10%

 

lean6sdesign_min

Innehåll

Lean 6-Sigma Design, H Södersved.  Självstudiebok 2007,
ca 300s – innovativ teamutveckling med Agile och Scrum.

Lean 6-Sigma Design är en projektmetodik för snabb framtagning av kvalitetsprodukter. Exempel från USA, Japan och Sverige. EDA, SOA, CMMI, Agile och Scrum inom IT-utveckling för snabb etappvis leverans av mjukvara med kort ledtid och hög kvalitet. Lean VSM-, Spagetti och 6-Sigma-PPM diagram. Kortfattad Toyota-historia. Bildmetaforer, Lean Accounting förklarad, Moore's Law, Little's Law, Murphy's Law, Designtvärflöden, kompetenschecklistor, 6S-Ppk-Yield-DPMO-tabeller, Lean 6-Sigma ordlista med förklaringar, Indexord.

Tryck: Expira Utbildning.

Lämplig stödbok att beställa i samband med vår utbildning i Lean 6-Sigma Design.

 

390,- kr

 

10 st -10%

 

 

toyota_way_sv

The Toyota Way- Lean för världsklass, Jeffrey K Liker, 376s

Toyotas Lean Production på svenska

Toyota har haft en unik metod för industriell produktionsfilosofi ända från 1890-talet – en metod som konkurrerat ut den övriga dominerande bilindustrin. Den grundläggande unikheten i Toyotas DNA bygger på sättet att spinna garn felfritt och växla mellan vävning av olika sorts tyger med helautomatisk utrustning utan produktionsstopp. Sakichi Toyoda, f. 14 feb 1867, hade ca 20 patent som låg till grund vid start av familje-företaget. Kunskaperna i det heta Lean-konceptet med 14 ledningsprinciper breder nu först ut sig utanför bilindustrins sfärer. Samma arbetsprinciper ger flyt inom tjänsteproduktion, sjukvård, äldrevård, administration m fl. Som komplement rekommenderas böcker av Taiichi Ohno och Shigeo Shingo. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma-utbildning.

 

 

 395,- kr

 

Image0001

Introduktion till Lean, 48s, P Braun, R Kessiakoff

Boken ger inblick i tanke- och arbetssättet Lean. Reflektioner från ledningspersoner och medarbetare kring att införa Lean. Värde-skapande för kunder, medarbetare, ägare och samhälle.

 

 200,- kr

 

lean_admin

Lean Administration, L Larsson, 168s

På svenska

Författaren beskriver Lean Administration och belyser med exempel från verkligheten hur du går till väga för att tillämpa Lean i administrativ miljö. Det handlar mest om en ny arbetskultur att skapa ifrågasättande attityder. Lean-arbetet innebär ständiga små förändringar till bättre och mer naturliga arbetssätt. Till viss del handlar det om att förstå och välja rätt Lean-verktyg i rätt situation.

 

 

 395,- kr

 

lean_a3_min

Lean Management med hjälp av A3-analyser, J Shook, 152s

På svenska

Lean kräver tydliga beskrivningar och förklaringar av problem. Ett viktigt teamverktyg är A3-analys, resp. A3-rapport. A3-rapporten sammanfattar problemfokus, dess orsakssystem, förbättringsåtgärder, och förbättringens tidsplan och sluttidpunkt. Den här boken ger en konkret och pedagogisk handledning i att steg för steg lära sig nyttja A3-metoden vid problem- och orsaksformulering i Lean-projekt samt slutrapportering till chefer eller projektsponsorer.

 

 395,- kr

 

lean_hbk

Lean Handboken, D Locher, B Keyte, 144s

På svenska

I Lean finns alltid kunden i fokus. Hur systematiseras Lean-arbetet?  Handboken är en utmärkt hjälp för administrativa processer inom organisationer. Synliggör värdeflöden och minimera slöseri i form av flaskhalsar och tidstjuvar som ”gömmer sig” i brevkorgar, datorer och "ingen mans land" mellan avdelningar.

 

 350,- kr

6s_mintrim

6 Sigma Green Belt Minnestrimmare (svenska), 266s

Den här fickhandboken beskriver arbetssättet inom Sex Sigma och presenterar många av de använda verktygen. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Green eller Black Belt-utbildning.      

 

 330,- kr

 

mj_bb_eng_min

6 Sigma Black Belt Minnestrimmare (eng), 264s

Mer avancerade verktyg och angreppssätt för en Black Belt-nivå i Sex Sigma. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Black Belt-utbildning.      

 

 330,- kr

 mj_it

Software Requirements - IT Minnestrimmare (eng), 360s

Kravformulering och specifikationer inom IT. Vision. Ordlista. Riskhantering. Intressenter. Fokusgrupper. Användarfall. Enkäter. Elicitering. Relationer. Processkarta. Context. Trigger-respons. Aktörer. Dialoger. Datamodell. Tillståndsdiagram. Affärsregler. Modellering. Prioriterade krav. Dokumentation. Verifiering. Genomgångar. Acceptanstest. Validering. Prototyper.

Lämplig stödbok att beställa i samband med vår IT Mgmt Lean 6-Sigma Black Belt-utbildning.

 

 330,- kr

 

mj2_eng_min

Minnestrimmaren 2 (Ny utg eng), ca 210s

Minnestrimmaren 2 i fickformat. 7QC: Flödesschema. Datainsamling. Pareto. Fiskbensdiagram. Variationsdiagram. Duglighet. Regression. 7MT: Släktskap, Relation, Träddiagram, Prioritering-X, Matrisdata, PDPC, Pert-plan. Nya verktyg och ett Case i denna utg 2. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Green och Black Belt-utbildning. 

 

  330,- kr

 

lean_trim_sv

Lean Minnestrimmaren (sv), 152s

Fickhandbok med 33 verktyg: självutvärdering, radardiagram, Kano, QFD, verksamhets-mätning TQM, processkarta, VSM-karta, spagettianalys, standardiserat arbetssätt, visuell styrning, leverantörssamverkan, självstyrande team, lagträning, 5S, SMED, poka yoke, TPU, Andon, 1-stycksflöde, partiformning, utjämning, balansering, takttid, cykel- o ledtider, slöseri muda, kanban, dagliga möten, visualisering, pdca, orsak-verkan, FMEA, genombrott, ordlista. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma -utbildning.

 

 330,- kr

mj_lean_eng

Lean Enterprise Minnestrimmaren (eng), 166s 

VSM-kartor. Visualisering. Poka Yoke. SMED. 1-stycksflöde. Kanban. TPM. Lean-metrics. Ordlista. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma -utbildning.

 

 330,- kr

 

mj_serv

Lean Enterprise för Service (eng), 250s

Supply Chain-kartor. VSM-kartor. Flöden. Köhantering. Visualisering. Poka Yoke. SOP. Lean-metrics. Lean Workshop. Ordlista. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma -utbildning inom tjänste- och servicesektorn.

 

 330,- kr

 

ts16949_jogger

Minnestrimmaren TS 16949:2002 (eng)

Introduktion till moderna TS 16949:2002 – ersättaren till QS 9000. Processorientering. Auditering och registrering. Kvalitetssystemet TS. Ledningens ansvar. Resursstyrning. Produktframtagning. Mätsystemanalys MSA och förbättringsarbete. TS 16949 och ständiga förbättringar. Hänvisningar bl a till Automotive Core Tools. Lämplig stödbok att beställa i samband med Lean 6-Sigma Automotive eller TS Core Tools-utbildning

 

 330,- kr

 japrap

Kunskapsutveckling i Japan, 64s, H Södersved

Knowledge Creation i Japan för Lean och Six Sigma. Rapport från forskningsresan som Håkan utförde för att reda ut

bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4.2 universitet på 1 milj invånare - motsvarar
37 universitet i Sverige. Kan det ha betydelse? Kan vidareutbildning som nyanställd på företag 2 år efter akademisk doktorsexamen ha en betydelse? Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

7qc_skola

Sju kvalitetsverktyg för bättre kunskap, 29s, H Södersved

7QC Tools, grundverktyg för processyn, datainsamling, Sex Sigma variations-, stabilitets-och duglighetsanalys. Enkla exempel ur Pelles dvs. allas vår skolvärld. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Yellow Belt-utbildning inom utbildnings-, tjänste-, vård- och servicesektor. Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

6s_tq_verktyg_hs

 

Lean 6 Sigma-presentation, 20 s, 1990, H Södersved

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3. Lean Production genom

samkörning av produkt- och produktions- utveckling. 4. Statistik med 7QC-Tools, SPC och mätosäkerhet i Sex Sigma. 5. Konstruktörens försöksplaneringsverktyg DOE. 6. Kundfokus med quality function deployment QFD. 7. De nya sju ledningsverktygen 7MT. 8. Platt teamarbete i Lean produktion på japanskt vis. Denna ingår i den personliga Green Belt och Black Belt-dokumentationen. Särtryck: Expira Utbildning. 

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 6s_spchan_att

 

Handledning för Styrdiagram Attribut, H Södersved

För analys av variation på diskreta egenskapsdata, attributdata i tillverkning och tjänsteprocesser. Tryck: Expira Utbildning

325,- kr

 6s_spchan_var

 

Handledning för Styrdiagram Variabler,  H Södersved

För analys av variation på kontinuerliga mätstorheter, variabler i tillverkning och tjänsteprocesser. Tryck: Expira Utbildning

325,- kr

6s_spchan_kap

 

Handledning för Kapabilitetsanalys, H Södersved

Normal- och skevfördelade utfall. För analys av duglighet på kontinuerliga mätdata, variabler i tillverkning och tjänsteprocesser.

Tryck: Expira Utbildning

 

325,- kr

attributdiagr_exp

 

 

Analysblankett för attributdata c, np, p, u

Beställes i block om 25 ark.

- Kan fås med engelska rubriker också.

- Kan tryckas med egen logotype.

Tryck: Expira Utbildning

 

120,- kr

xmrdiagr_exp

 

Analysblankett för individuella variabeldata xmR

Beställes i block om 25 ark.

- Kan fås med engelska rubriker också.

- Kan tryckas med egen logotype.

Tryck: Expira Utbildning

 

120,- kr

xbarrdiagr_exp

 

Analysblankett för variabeldata xstreck R, n=5

Beställes i block om 25 ark.

- Kan fås med engelska rubriker också.

- Kan tryckas med egen logotype.

Tryck: Expira Utbildning

 

120,- kr

normal_exp

 

Analysblankett av normalfördelning vid DOE

Beställes i block om 25 ark.

- Kan fås med engelska rubriker också.

- Kan tryckas med egen logotype.

Tryck: Expira Utbildning

 

120,- kr

 modul

 

Modulindela produkten 

Modulindelning av produkten ger fördelar vidi Lean produktion. Ansvaret ligger på produktutvecklingen och ger lägre Unit Cost.

Boken innehåller praktikfall på modul-indelning.

 

390,- kr

 

 modul_prakt

 

Modulindelning för LEAN

Driv fram kortare ledtider LEAN med fler produktvarianter. Konkurrenskraft och snabb leverans. Ett strukturerat arbetssätt där modulindelning är en hörnsten. Tidig modul-indelning ger förutsättningar för en snabb process.

 

 

390,- kr

 

 

triz_sv

 

TRIZ på svenska

Theory of Innovative problem solving. Läs boken för att komma

in i TRIZ. Metoden innehåller ett bibliotek av metoder för problemlösning.

 

390,- kr

 

 

 tribbook

 

Rational Descriptions, Decisions, and Designs. M Tribus (eng) 

Nytryck år 2000, 490 s. Första utgåvan 1969.
Boken bygger på Bayes statistik som beslutsstöd inom teknisk

utveckling för avgöranden inom det osäkra gränslandet mellan

det kända och det ännu okända. För att kunna bestämma gränsen

mellan det kända och det okända introducerar Tribus läsaren i en

logisk systematik baserat på statistisk tolkning för beslut baserat
på en kombination av Bayes' ekvation och entropi. Tryck: Expira Utbildning.

 

390,- kr

 

10 st -10%

 

   IATF16949

QS Core Tools

MSA-4 Measurement Systems Analysis Utg 4, Sep 2010

SPC-2 Statistical Process Control. Utg 2. Sep 2005

FMEA-4 Potential Failure Mode Effects Analysis, Utg 4 Sep 2008

APQP-2 Advanced Product Quality & Control Plans. Utg 2. Sep 2008.

PPAP-4 Production Part Approval Process. Utg 4. March 2006

IATF16949:2009 Swe. Utg Dec 2016. På svenska

 

1 390,- kr

 

1 390,- kr

 

1 360,- kr

 

1 470,- kr

 

1 470,- kr

 

872,- kr

 

Kopiera/Klistra in boktiteln i formuläret
Copy/paste your title(s) into Order Form

Postpaket och bokmoms tillkommer

 

shopvgn  Beställning shopvgn

 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.