exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

 

Beställ Minitab 17

för statistiska analyser

Läs om nya Minitab 17 här

 

OBS!

Nya MINITAB 17 pris exkl bankkostnad, frakter, förtullning

Omfattar svensk support vid uppstart

Single User Stand Alone e-leverans exkl. bankkostnad.
För CD-leverans tillkommer fraktkostnader, förtullning

25% moms vid leveransdag.

£1090.00 med ingående svensk support

 

2-10 vid samma köp rabatt

-13 %

 

11-20 vid samma köp rabatt

-20 %

 

MINITAB nätverkslicens för simultana

användare exkl frakter, förtullning

Kostnad per år

 

5

£1 995.00/år

 

10

£3 210.00/år

 

15

£4 455.00/år

 

    Beställ Minitab för e-leverans    

Viktiga Minitab 17 funktioner

 • Förbättrad Assistant DOE, Multippel Regression,
 • Förbättrat flöde och grafer för regression, binary logistic regression och ANOVA
 • Styrdiagram, kapabilitet, MSA, Gage R&R, Regressionsanalyser, ANOVA, Six Pack etc
 • Design Of Experiments DOE - Taguchi, Faktorförsök, Placket Burman m fl
 • Reliability, tillförlitlighet, Weibull-analyser
 • Responsyteanalys, optimering,
 • Typ 1 Gage Studie med 1 operatörs (1 instruments) mätserie på 1 detalj
 • Gage R&R attribut Gage Performance
 • Populärt Bubbeldiagram (typ Hans Roslings 2-faktorsamband med volym- el.antalsbubblor)
 • Mottagningsstickprov
 • Power (OC)-kurvor för Power och Sampel-storlek
 • Sannolikhetsbaserad fördelningsplott
 • Kalkylator
 • Valuta- och procentformat för data
 • Lösenordsskydd
 • Statistikordlista

Läs om Nyheterna i Minitab 17 här

 

Anmäl dig till utbildning i MINITAB här 

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.