exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Teamutbildning

2 dagar

På önskad plats

Välj flexibelt datum för Dig eller din grupp 

 

teamwork_utb_min

Värdeskapande Teamwork ingår

EXPIRA Team Innovation ger nya jobb

 • Nya företagsvärden med Team Value Metoder
 • Value Methods: Concurrent Engineering, QFD, Lean Cost, Lean Value Chain, DFMA, TRIZ m fl
 • Korta, stabila ledtider. Snabb pro­blemlösning. Jämn beläggning
 • Detektera människans ca 5000 PPM fel med teamwork
 • Stabil hög kvalitetsnivå med balanserande teamarbete
 • Tvärvetenskapligt, mångkulturellt lärande
 • Samverkan och trivsel på jobbet
 • EXPIRA Teamutbildning skapar innovationer och nya värden

EXPIRA TEAM-träning i fem huvudavsnitt:

 1. Ett system- och processledarskap

 2. Kunskapsutveckling individ resp. TEAM

 3. Innovativtivt TEAM-arbete

 4. Rollspel i de värdeskapande TEAM-metoderna

 5. Värdemetoder i Lean Six Sigma

 

För en innovativ managementkultur, beställ boken

Tio dagar med W E Deming för ledarskap, av H Södersved

 

Kurskostnad enl offert

 

Dokumentation ingår

 

För frågor

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.