exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA TPM Utbildning

TPM =
Totalproduktivt underhåll TPU

1 dag

Ett driftsäkerhetsorienterat totalproduktivt 
underhåll för LEAN Produktion med bra prestanda

 

EXPIRA Utbildning i TPM

Bakgrunden till EXPIRA TPM kommer från den globala bilindustrins utveckling de senaste 50 åren. Process- och telekomindustrin har varit i stort behov av driftsäkra och tillgängliga processer, maskiner och personal. Principernna infördes tidigt för basstationprocesser och bilmontering i Sverige. Man mäter tillgänglighet-anläggningseffektivitet-kvalitet, TAK (eng. OEE)

 

EXPIRA TPM kan införas i andra branscher, t ex trafikutövning och transport; person- och godståg, tunnelbana och bussar i kollektivtrafik. Ju högre punktlighet desto högre beroende av TPM. I kapitalkrävande system är varje driftstopp förödande för samhället.

 

EXPIRA Lean Six Sigma utbildningar har levererats inom kollektivtrafik i Stockholm i över 15 år - TPM är en del av detta kunskapssystem. Från klimatsynpunkt krävs sänkta CO2-utsläpp, dvs. nyttoandelen VA/(VA+NVA) i varje transport måste höjas och ett driftstopp blir allt dyrare för ägaren och samhället.

 

TPM Dokumentation ingår.
Övrig TPM-litteratur kan köpas från Expira.

 

För frågor Kontakta oss

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.