exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Grunder i statistik

2 dagar

Välj flexibla datum för Dig eller din grupp

i Stockholm eller hos Er

Grunder i statistik 2 dagar

Statistiskt synsätt för Lean Six Sigma. Förståelse för SPC - SPS. Grundsynsätt för Lean processer


Se också övriga statistikmoduler:

Minitab

Scorecard

Lean Accounting

SPC

MSA Gage R&R

DOE Försöksplanering

 

 

Grunder i statistik kan hållas för Dig individuellt eller för en grupp på ert företag. Kursen lär ut statistisk grundsyn och hur man arbetar med grundläggande statistiska verktyg. Den passar alla Lean-processer – industri, tjänster, administration och service. Vi tar upp enkla räkneexempel, helst med era egna data insända i förväg. Anpassning till din verksamhet rekommenderas.

 

Kursen berättigar till Yellow Belt-certifikat för deltagaren.

 

min_yb_2d

EXPIRA YellowBelt kursdokumentation

PPT-åhörarkopior. Min uppsats PPM50 inom mobiltelefoni.

Lean 6S Särtryck 20s.

 

6-Sigma Minnestrimmaren och 
Minnestrimmaren II (eng) kan köpas från Expira.

Lean 6S verktyg i Excel från Expira.

 

Övrig viktig svensk litteratur: 
The Toyota Way, Lean 6Sigma Design m fl 

 

Kurskostnad:
Enligt offert

För förfrågningar Kontakta oss

 

 

shopvgn   Beställning   shopvgn

 

Beställ vårt Nyhetsbrev

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.