exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Litteratur Konst o Musik Kontakta oss

Böcker av Håkan Södersved

för Lean Quality

 

demboklogo

Innehåll

Tio dagar med W E Deming för ledarskap, 252s,                   

H Södersved 

Dr William Edwards "Ed" Deming (f. 14 okt 1900) införde processledning med statistisk grundsyn för styrning av hög kvalitet i Japan 1950-54. Över 80% av japanska industrins högsta ledare förstod hans budskap. Det ledde till japansk kvalitetsproduktion på 60-talet. Lean hade startats på Toyotas vävstolsproduktion i början 1900-talet. Man införde samma principer för sin bilproduktion på 30-talet. På 80-talet vann statistiska metoder åter gehör i USA. Six Sigma växte fram under 90-talet, idag kombinationen Lean Six Sigma. Demings ledningsfilosofi i 14 punkter innehåller "de empiriska grundlagarna" för Lean Six Sigma produktion. Om man bryter mot dem blir Lean-resultaten sämre. Risker av överstyrning med bonusar s.k. "Tampering" ingår.  Se Bonussystem.  Tryck: Expira Utbildning. Lämplig bakgrundsläsning att beställa i samband med Lean 6-Sigma utbildning.

 

 á 390,- kr

 

10 st -10%

 

lean6sdesign_min

Innehåll

Lean 6-Sigma Design, H Södersved.  Självstudiebok 2007,
ca 300s – innovativ teamutveckling med Agile och Scrum.

Lean 6-Sigma Design är en projektmetodik för snabb framtagning av kvalitetsprodukter. Exempel från USA, Japan och Sverige. EDA, SOA, CMMI, Agile och Scrum inom IT-utveckling för snabb etappvis leverans av mjukvara med kort ledtid och hög kvalitet. Lean VSM-, Spagetti och 6-Sigma-PPM diagram. Kortfattad Toyota-historia. Bildmetaforer, Lean Accounting förklarad, Moore's Law, Little's Law, Murphy's Law, Designtvärflöden, kompetenschecklistor, 6S-Ppk-Yield-DPMO-tabeller, Lean 6-Sigma ordlista med förklaringar, Indexord.

Tryck: Expira Utbildning.

Lämplig stödbok att beställa i samband med vår utbildning i Lean 6-Sigma Design.

 

390,- kr

 

10 st -10%

 

 japrap

Kunskapsutveckling i Japan, 64s, H Södersved

Knowledge Creation i Japan för Lean och Six Sigma. Rapport från forskningsresan som Håkan utförde för att reda ut

bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4.2 universitet på 1 milj invånare - motsvarar
37 universitet i Sverige. Kan det ha betydelse? Kan vidareutbildning som nyanställd på företag 2 år efter akademisk doktorsexamen ha en betydelse? Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

7qc_skola

Sju kvalitetsverktyg för bättre kunskap, 29s, H Södersved

7QC Tools, grundverktyg för processyn, datainsamling, Sex Sigma variations-, stabilitets-och duglighetsanalys. Enkla exempel ur Pelles dvs. allas vår skolvärld. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Yellow Belt-utbildning inom utbildnings-, tjänste-, vård- och servicesektor. Tryck: Expira Utbildning.

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

 

6s_tq_verktyg_hs

 

Lean 6 Sigma-presentation, 20 s, 1990, H Södersved

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3. Lean Production genom

samkörning av produkt- och produktions- utveckling. 4. Statistik med 7QC-Tools, SPC och mätosäkerhet i Sex Sigma. 5. Konstruktörens försöksplaneringsverktyg DOE. 6. Kundfokus med quality function deployment QFD. 7. De nya sju ledningsverktygen 7MT. 8. Platt teamarbete i Lean produktion på japanskt vis. Denna ingår i den personliga Green Belt och Black Belt-dokumentationen. Särtryck: Expira Utbildning. 

 

290,- kr

 

10 st -10%

 

shopvgn  Kontakt shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.