exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Litteratur Konst o Musik Kontakta oss

LEAN Utbildning

Online

 

Vad är Lean

Lean är en filosofi för snål och snabb resursanvändning. LEAN producerar tjänster och produkter i parallella korta flöden med kort genomloppstid. Lean driver fram innovationer, kvalitet och tillväxt.

 

- Fokusering på kritiska Lean -parametrar

- Kvalitetsdata och frekvenser

- Processteam och 5S-arbete

- Kvalitetskriterier

- Balans. Takt. Utjämning. SMED. 5S. Kanban

- Lean-tavlor. Lean-veckorutiner

- Antal i processen och genomloppstid

- Lean styckkostnad

- Lean-rapportering

 

      shopvgn Kontakt shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.