exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Litteratur Konst o Musik Kontakta oss

Robust hållbarhet

Online

För Dig eller ditt team

Utbildaren har i flera företag arbetat med utveckling av robusta system och produkter inom medicinsk teknik, system för hotell och sjukhus, fordonsstyrsystem, mobiltelefonsystem och interna IT-nät  samt Lean produktion, validering och test av dessa IT-system för både låg och hög volym.

 

Robusthet definierades redan av Darwin - "Survival of the fittest". En robust kämpe klarar striden och överlever. Hur överförs detta till team och processers förmåga?

 

Robusta produkter vinner långsiktigt. Varför är ett timmerhus från 1600-talet i Sverige fortfarande en robust byggnad?

 

shopvgn   Kontakt   shopvgn

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.