exp_expira_weblog

Svenska

English

Finnish

 

Sök:

 

  

 

 

 

Hem
Utbildningar Programvaror Litteratur Kontakta oss

EXPIRA Grundat 1989

Statistiska metoder för Lean företag och offentlig sektor

entre_sthlm

Statistik DOE DX12 för Mac o Windows 

Utbildning i Minitab 19

Grunder i statistik SPC  - MSA R&R

Lönsamhet med DFA-DFM, FMEA, DOE

Lean Development utbildning

Black Belt, Green och Yellow Belt certifikat

Vinnande Lean ledarskap

Robust IT Elektronik

 

Kursprogram

 

Kontakta oss för anpassad EXPIRA utbildning

i Stockholm eller på Ert företag

 

Kontakt här!

 

 

 © EXPIRA. Se Kontakta oss

Alla rättigheter reserverade.